Contact Us

Shengzhou Guilong Necktie & Weaving Co.,Ltd

Contact: Xi Lin

Address: 818 Xianhu Road Shengzhou City, Zhejiang China

M/P: +86-13758596355

E-mail: linxilucky@sina.com