Contact Us

Contact Us

Shengzhou Guilong Necktie & Weaving Co.,Ltd

Contact: Xi Lin

Address: 818 Xianhu Road Shengzhou City, Zhejiang China

M/P: +86-13758596355

E-mail: linxilucky@sina.com

Shengzhou Guilong Necktie & Weaving Co.,Ltd

SHENGZHOU GUILONG NECKTIE&WEAVING CO.,LTD

Contact: Xi Lin

Address: 818 xianhu road shengzhou city, zhejiang china.

M/P: +86-13758596355

E-mail: linxilucky@sina.com